สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเขียนเเบปฏิบัติงาน
ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 

  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเขียนเเบปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเขียนเเบปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเขียนเเบปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเขียนเเบปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเขียนเเบปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเขียนเเบปฏิบัติงาน  
 
 
   

 
 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น