รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( เปิดรับสมัคร 7 - 31 พฤษภาคม 2561 )

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
( เปิดรับสมัคร 18 มกราคม - 22 มีนาคม 2561 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ
และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( เปิดรับสมัคร 14 - 27 ธันวาคม 2559 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
( เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559 )
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น